Vízia

“Sme rastúce spoločenstvo učeníkov s hlbokým vzťahom s Bohom zamerané na to, aby každý počul evanjelium.”

SPOLOČENSTVO

každý iný a predsa jedno

Ponajprv sme spoločenstvom ľudí rôznych kategórií – mladé rodiny, deti, tínedžeri, single dospelí či ľudia v staršom veku. Sme z rôznych kútov Slovenska, ale aj z iných krajín sveta ako Rumunsko, Anglicko, Ukrajina či dokonca Nigéria. Každý má u nás miesto.

OSOBNÁ VIERA

v Pána Ježiša Krista

To, čo nás spája je osoba Pána Ježiša Krista a viera v Neho. Tú spoločne nachádzame v Biblii – Božom slove. Bez osobného vzťahu s Ježišom by sme sa s mnohými nikdy nestretli a nepoznali. Ježiš zmenil naše životy a my sme súčasťou jeho cirkvi, ktorú ustanovil a ktorá sa rozšírila do celého sveta.

RAST

vnútorný aj vonkajší

Zároveň sme spoločenstvom, ktoré rastie. Priznávame, že nie sme dokonalí a chceme napredovať. Jednak potrebujeme rásť vnútorne – na viere, charaktere či v praktizovaní kresťanských hodnôt medzi sebou navzájom, doma alebo  v práci – no rovnako potrebujeme rásť aj navonok.

MISIA

aby každý počul evanjelium

S tým je spojená posledná časť našej vízie. Pán Ježiš povedal: „Choďte teda a získavajte mi učeníkov …“ Mt 28,19. Každý človek potrebuje počuť dobrú správu, že Boh dal svojho Syna, aby každý, kto v neho verí, mal večný život.