Kto sme

Apoštolská cirkev Banská Bystrica

Sme samostatne fungujúcim zborom Apoštolskej cirkvi na Slovensku, organizačne začlenený do bansko-bystrickej oblasti Apoštolskej cirkvi na území SR.

Základom našej viery a života je Písmo sväté – Biblia.

Apoštolská cirkev na Slovensku je štátom uznanou a registrovanou cirkvou, ktorá je vo svojej podstate protestantská cirkev a je súčasťou celosvetového letničného hnutia. Prečítajte si, čomu veríme.

Patríme do spoločenstva Assemblies of God (AoG) a  Letničného Európskeho spoločenstva (PEF).