Podpora

Ďakujeme za každú podporu, ktorou nám pomáhate byť aktívnejší na Božom diele.

Priama podpora na bankový účet

Môžete nás podporiť priamo na zborový bankový účet.

Tatra banka, a.s.
SWIFT BIC: TATRSKBX

IBAN: SK14 1100 0000 0026 2048 0278

Načítajte QR kód v mobilnej aplikácii vašej banky a údaje sa vám automaticky vyplnia. Vy doplníte už len sumu.

Podpora novej zborovej modlitebne

V roku 2017 sme vstúpili do projektu novej zborovej modlitbne. Budovu, ktorú sa nám podarilo odkúpiť do nášho vlastníctva v roku 2023 teraz potrebujeme zrekonštruovať. Prečítajte si o tom viac.

Transparentný účet môžete sledovať tu.

Fio banka, a.s.
SWIFT BIC: FIOZSKBA

IBAN:  SK68 8330 0000 0026 0133 9922

Načítajte QR kód v mobilnej aplikácii vašej banky a údaje sa vám automaticky vyplnia. Vy doplníte už len sumu.