Nová zborová
multifunkčná budova

Pomôžte nám zrekonštruovať budovu,
ktorú sa nám podarilo odkúpiť do nášho vlastníctva.

Podpora novej zborovej modlitebne

Transparentný účet môžete sledovať tu.

Fio banka, a.s.
SWIFT BIC: FIOZSKBA

IBAN:  SK68 8330 0000 0026 0133 9922

Načítajte QR kód v mobilnej aplikácii vašej banky a údaje sa vám automaticky vyplnia. Vy doplníte už len sumu.