Základy kresťanského života

Tento kurz je zameraný na kľúčové témy týkajúce sa nového spôsobu života v kresťanskej viere.

Úvod

Úvod do kurzu Základy kresťanského života.

Znovuzrodenie

Pán Ježiš povedal, že ten, kto sa nenarodí znova, nemôže vojsť do Božieho kráľovstva. Udalosť znovu-narodenia sa človeka je nevyhnutným krokom do nového života v kresťanskej viere. Ako to môžem zažiť a prečo je to dôležité?

Vodný krst

Vodný krst je aktom viery, ktorej prirodzeným pokračovaním je môj skutok poslušnosti voči Pánovým slovám, ktorý povedal, že: "Kto uverí a dá sa pokrstiť, bude spasený." (Mk 16,16). Kto môže byť pokrstený a čo to pre môj život znamená?

Krst v Duchu Svätom

Krst v Duchu Svätom je skúsenosť, ktorú hlásali rovnako Ján Krstiteľ ako aj Pán Ježiš. Zmocnenie Duchom Svätým odštartovalo život cirkvi, ktorá v tejto novej sile hlásala evanjelium. Je táto skúsenosť potrebná aj pre mňa? Ako to môžem zažiť?

Osobná bohoslužba

Viera v Pána Ježiša musí byť v živote kresťana posilňovaná každý jeden deň. Viera nie je automatická a je závislá od môjho vzťahu k Božiemu slovu a modlitbe. Ako mám prakticky žiť zbožný život? Je to v tomto unáhlenom svete vôbec možné?