Základy zborového života

Kurz Základy zborového života je zameraný na témy súvisiace s členstvom v našom cirkevnom zbore.

Úvod

Úvod do kurzu Základy zborového života.

Moje členstvo v zbore

Členstvo v Cirkvi a v našom zbore znamená záväzok. Voči hlave Cirkvi, ale rovnako aj voči zboru. Prečo by som mal byť členom lokálneho zboru? Aké sú kritéria členstva v zbore? Čo sa očakáva od člena zboru? Aj tieto otázky budú zodpovedané v tomto videu:

Duchovné dary a moja služba v zbore

Správne používanie duchovných darov nie je zamerané na vlastné ambície, ale na budovanie cirkvi. Každý veriaci človek má dary, ktoré môžu slúžiť druhým. Ako mám zistiť, ktoré dary mám ja? Ako ich používať?

Spravovanie mojich financií

Boh je Bohom dávania. Avšak nekončí to tam, že my prijímame, ale že máme aj dávať, čo prinesie radosť nám samým. Máš aj ty niečo vo svojom živote, čo môžeš dať v prospech iných? Ako sa Boh pozerá na dávanie? Akým spôsobom sa môžem podieľať na financovaní zboru?