S Bohom zažívame
nový život odpustenie plnosť radosti spoločenstvo

NEDEĽA

Každú nedeľu o 9:30 máme naše pravidelné bohoslužby. Po bohoslužbách trávime čas pri rozhovoroch a dobrej káve. Príďte nás navštíviť.

ŠTVRTOK

Každý štvrtok o 17:00 máme modlitebnú hodinu. Ak máte nejakú potrebu, alebo vďaku, príďte a budeme sa modliť spoločne.